สันติเครื่องออกกำลังกายกลางเเจ้ง
โทร 089-744-1638
  • th

เครื่องเล่นสนามเด็ก ชุดมาตรฐาน


เครื่องเล่นสนามเด็ก ชุดมาตรฐาน

บาร์เชือก

PG-040 บาร์เชือก

สอบถาม
ถังลอดเดี่ยว ไต่ขึ้น-ลง

PG-069 ถังลอดเดี่ยว ไต่ขึ้น-ลง

สอบถาม
เก้าอี้หมุน 4 ที่

PG-045 เก้าอี้หมุน 4 ที่

สอบถาม
ถ้วยหมุน

PG-046 ถ้วยหมุน

สอบถาม
คอกหมุน

PG-047 คอกหมุน

สอบถาม
ช้างหมุน 4 ที่

PG-048 ช้างหมุน 4 ที่

สอบถาม
ถังลอดคู่ ไต่ขึ้น-ลง

PG-068 ถังลอดคู่ ไต่ขึ้น-ลง

สอบถาม
กระดานหมุน 6 ที่

PG-049 กระดานหมุน 6 ที่

สอบถาม
ม้าหมุน 4 ที่

PG-050 ม้าหมุน 4 ที่

สอบถาม
ม้าหมุน 6 ที่

PG-051 ม้าหมุน 6 ที่

สอบถาม
ม้าหมุน 6 ที่ (ไม่มีท้อง)

PG-052 ม้าหมุน 6 ที่ (ไม่มีท้อง)

สอบถาม
กระโจมหมุน 8 เหลี่ยม

PG-053 กระโจมหมุน 8 เหลี่ยม

สอบถาม
ห่วงอวกาศ

PG-054 ห่วงอวกาศ

สอบถาม
ถังลอดคู่กระดานลื่น 2 ทาง

PG-067 ถังลอดคู่กระดานลื่น 2 ทาง

สอบถาม
ลูกโลก (ใหญ่)

PG-055 ลูกโลก (ใหญ่)

สอบถาม
ลูกโลก (เล็ก)

PG-056 ลูกโลก (เล็ก)

สอบถาม
เครื่องเล่นถังลอดกระดานลื่น

PG-066 ถังลอดกระดานลื่น (มีที่พัก)

สอบถาม
จรวดกระดานลื่น

PG-057 จรวดกระดานลื่น

สอบถาม
เครื่องเล่นจรวดคอปเตอร์

PG-058 คอปเตอร์

สอบถาม
คอปเตอร์กระดานลื่น

PG-059 คอปเตอร์กระดานลื่น

สอบถาม