ชื่อประกอบการพาณิชยกิจ : สันติเครื่องออกกำลังกายกลางเเจ้ง
โทร 089-744-1638
  • th

เครื่องเล่น สถานีออกกำลังกาย 2 ด้าน


เครื่องเล่น สถานีออกกำลังกาย 2 ด้าน

สถานีม้าโยก 2 ด้าน

OUC-01 สถานีม้าโยก 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีดึงอากาศ 2 ด้าน

OUC-02 สถานีดึงอากาศ 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีเดินอากาศ 2 ด้าน

OUC-03 สถานีเดินอากาศ 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีบิดเอว 2 ด้าน

OUC-04 สถานีบิดเอว 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีดันอากาศ 2 ด้าน

OUC-05 สถานีดันอากาศ 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีโยกเดินต่างระดับ 2 ด้าน

OUC-06 สถานีโยกเดินต่างระดับ 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีแก่วงตัว 2 ด้าน

OUC-07 สถานีแก่วงตัว 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีนั่งยืดขา 2 ด้าน

OUC-08 สถานีนั่งยืดขา 2 ด้าน

สอบถาม
สถานียืดกล้ามเนื้อขา 2 ด้าน

OUC-09 สถานียืดกล้ามเนื้อขา 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีดึงตัว 2 ด้าน

OUC-10 สถานีดึงตัว 2 ด้าน

สอบถาม
สถานียกตัว 2 ด้าน

OUC-11 สถานียกตัว 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีดึงแขน 2 ด้าน

OUC-12 สถานีดึงแขน 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีหมุนวงล้อคู่ 2 ด้าน

OUC-13 สถานีหมุนวงล้อคู่ 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีซิทอัพ 2 ด้าน

OUC-14 สถานีซิทอัพ 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีหมุนวงล้อเดี่ยว 2 ด้าน

OUC-15 สถานีหมุนวงล้อเดี่ยว 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีนวดหลัง 2 ด้าน

OUC-16 สถานีนวดหลัง 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีจักรยานเอนปั่น 2 ด้าน

OUC-17 สถานีจักรยานเอนปั่น 2 ด้าน

สอบถาม
สถานีบาร์โหนตัว 2 ด้าน

OUC-18 สถานีบาร์โหนตัว 2 ด้าน

สอบถาม