ชื่อประกอบการพาณิชยกิจ : สันติเครื่องออกกำลังกายกลางเเจ้ง
โทร 089-744-1638
  • th

เครื่องเล่น สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน


เครื่องเล่น สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน

อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ 3 ด้าน

OUB-01 อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์เดินสลับแขนขาแนวราบ 3 ด้าน

OUB-02 อุปกรณ์เดินสลับแขนขาแนวราบ 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์บิดเอวและย่ำเท้าสลับ 3 ด้าน

OUB-03 อุปกรณ์บิดเอวและย่ำเท้าสลับ 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์แกว่งสะโพกทรงตัว 3 ด้าน

OUB-04 อุปกรณ์แกว่งสะโพกทรงตัว 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์นวดหลัง 3 ด้าน

OUB-05 อุปกรณ์นวดหลัง 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน 3 ด้าน

OUB-06 อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์ม้าโยก 3 ด้าน

OUB-07 อุปกรณ์ม้าโยก บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์มือปั่น 3 ด้าน

OUB-08 อุปกรณ์มือปั่นบริหารแขน-หัวไหล่ 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่นบริหารเข่า 3 ด้าน

OUB-09 อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่นบริหารเข่า 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์เดินอากาศเดี่ยว 3 ด้าน

OUB-10 อุปกรณ์เดินอากาศเดี่ยว 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์ซิทอัพ 3 ด้าน

OUB-11 อุปกรณ์ซิทอัพ 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์บาร์โหนทรงตัว 3 ด้าน

OUB-12 อุปกรณ์บาร์โหนทรงตัว 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารหัวไหล่ 3 ด้าน

OUB-13 อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารหัวไหล่ 3 ด้าน (วงล้อคู่)

สอบถาม
อุปกรณ์ล้อหมุนวงล้อเดี่ยว 3 ด้าน

OUB-14 อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารหัวไหล่ 3 ด้าน (วงล้อเดี่ยว)

สอบถาม
อุปกรณ์บิดเอว 3 ด้าน

OUB-15 อุปกรณ์บิดเอว 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์นวดหลังคลายกล้ามเนื้อ 3 ด้าน

OUB-16 อุปกรณ์นวดหลังคลายกล้ามเนื้อ 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และหน้าอก 3 ด้าน

OUB-17 อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และหน้าอก 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์เหยียดขา 3 ด้าน

OUB-18 อุปกรณ์เหยียดขา 3 ด้าน

สอบถาม
อุปกรณ์แกว่างสะโพก 3 ด้าน

OUB-19 อุปกรณ์นวดหลัง, แกว่างสะโพก, บิดเอวและย่ำเท้า

สอบถาม
อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น 3 ด้าน

OUB-20 อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่นบริหารเข่า, เอนปั่นจักรยาน, มือปั่นบริหารแขน-หัวไหล่

สอบถาม